‘A safe place’
Thuis is waar het groen is, waar aarde is, waar ik naar buiten kan om sporen achter te laten en die te koesteren

Verwildering
‘De natuur kent het grote geheim en glimlacht..’Victor Hugo.
In de tuinen van de voormalige tuinbouwschool van Frederiksoord, in Drenthe, is dit werk van mij te zien en laten 16 beeldend kunstenaars zich inspireren door het voortschrijden van de tijd en de kracht van de natuur die steeds weer overwint op menselijk ingrijpen. Een onbegonnen gevecht, lijkt het, van die kwetsbare mens. En toch putten vrijwel alle kunstenaars hoop uit de wetten van de natuur.


De tuinen zijn gratis toegankelijk. Wij zijn aanwezig op za en zo dagen van 13.00-17.00 uur en te vinden in de kassen, (ingang Perenallee) De Tuinbouwschooltuin Majoor van Swietenlaan 15, 8382CE Frederiksoord De tuinbouwschooltuin maakt onderdeel uit van de Koloniën van Weldadigheid. 4,5 / 11,12, / 18,19 / 25,26 juni van 13.00 – 17.00 uur